เครื่องเคลือบบัตร a3 fgk-320 / 330

  • สามารถเคลือบร้อน เคลือบเย็น เคลือบฟอล์ย เคลือบบัตรแข็งได้
  • สามารถเคลือบเอกสารทั่วไปได้โดยไม่ต้องใช้แผ่นรองเคลือบ
  • สามารถปรับเดินหน้า – ถอยหลังได้
  • มีหลอดให้ความร้อน 2 หลอด
  • มีลูกกลิ้ง 4 ลูก  รีดได้เรียบ
  • มีมิเตอร์ตั้งความร้อน บอกอุณหภูมิในรุ่น a และไม่มีมิเตอร์ตั้งความร้อนในรุ่น B
  • สามารถปรับอุณหภูมิได้ 100 – 180 องศา
  • ใช้เวลาอุ่นเครื่องประมาณ 5 – 7 นาที

รุ่นนี้จะมีผู้ขาย เรียกชื่อรุ่นแตกต่างกันไปเป็น รุ่น  fgk-320 หรือ หรือรุ่น fgk330 หรือรุ่น b-320 หรือ lm-320 หรือ 330 ฯลฯ

ราคาปกติ: ฿2,500.00

ราคาพิเศษ : ฿2,200

Send Inquiry